Arealplan

MjøsPlan har solid faglig kompetanse og erfaring og utarbeider komplette reguleringsplaner. Vi gjennomfører gode og effektive planprosesser etter plan- og bygningsloven. I tillegg utfører eller sikrer vi nødvendige utredninger og dokumentasjon, og legger til rette for videre gjennomføring.

Våre kunder er alt fra privatpersoner med små eiendommer til større utbyggingsselskaper og kommuner. Vi leverer alle typer planer; detaljreguleringsplan, områdereguleringsplan, kommunedelplan og kommuneplanens arealdel. Vi kan også bistå med mindre deloppgaver som blant annet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), konsekvensutredninger, støyvurderinger, 3D-illustrasjoner, trafikktelling og –analyse.

Byggesak

Vi organiserer og gjennomfører nødvendig byggesaksprosesser med eventuelt tilhørende dispensasjonssøknader og klagesaker i rollen som ansvarlig søker.

Plan- og bygningsloven kan virke avskrekkende for mange, og det kan være vanskelig å vite hvilket regelverk man må ta hensyn til når man skal søke om tillatelse for sitt prosjekt. Vi har lang erfaring fra byggesaksbehandling i kommunen, og vet hva kommunen krever for å behandle en byggesøknad. Målet i vårt arbeid med byggesak er å levere en byggesøknad av høy kvalitet på vegne av vår kunde. Før vi sender søknad til kommunen vurderer vi prosjektet opp mot kommunale reguleringsbestemmelser, for å sørge for en mest mulig smidig prosess i byggesaken. Vi har små og store kunder, og jobber med alle typer prosjekter.

phone-handsetmagnifiercross