Arealplanlegging

Leder Arealplan

Raina Losen

919 02 761

MjøsPlan har solid faglig kompetanse og erfaring, og utarbeider komplette reguleringsplaner. Vi gjennomfører gode og effektive planprosesser etter plan- og bygningsloven. Du kan også få hjelp fra A til Å med byggesøknader.

Våre kunder er alt fra privatpersoner med små eiendommer til større utbyggingsselskaper og kommuner.

Vi leverer alle typer planer: Detaljreguleringsplan, områdereguleringsplan, kommunedelplan og kommuneplanens arealdel. Samt planendringer etter både ordinær og forenklet planprosess.

Vi kan også bistå med mindre deloppgaver som blant annet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), konsekvensutredninger, støyvurderinger, 3D-illustrasjoner, trafikkanalyse etc.

Referanseprosjekter:

Under oppdatering.
Detaljreguleringsplan for Stasjonsvegen 7 og 9
Se alle prosjektene

Et utvalg av våre tjenester innen arealplanlegging:

{ "style" : "solid", "id" : "file-lines", "label" : "File Lines", "unicode" : "f15c" }

Saksdokumenter

Vi utformer planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og alt annet nødvendig materiell for en komplett reguleringsplan.
{ "style" : "solid", "id" : "cloud-sun", "label" : "Cloud Sun", "unicode" : "f6c4" }

Analyser

Vi lager analyser av sol/skygge, vind, terreng, landskap, omkringliggende bygninger etc.
{ "style" : "solid", "id" : "magnifying-glass-arrow-right", "label" : "Magnifying Glass Arrow Right", "unicode" : "e521" }

Mulighetsstudier

Vi utfører mulighetsstudier for å gi deg innsikt i de beste alternativene for utvikling av eiendommen din.
{ "style" : "solid", "id" : "section", "label" : "Section", "unicode" : "e447" }

Juridisk rådgiving

Vi hjelper deg med å sikre at dine prosjekter gjennomføres i samsvar med plan- og bygningsloven, og øvrige forskrifter og bestemmelser
{ "style" : "solid", "id" : "ear-listen", "label" : "Ear Listen", "unicode" : "f2a2" }

Støyvurderinger

Vi analyserer og utreder støybelastning for å kunne forbedre bokvalitet og oppfylle myndighetskrav.
{ "style" : "solid", "id" : "leaf", "label" : "Leaf", "unicode" : "f06c" }

Konsekvensutredninger

Vi vurderer miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser for å oppnå bærekraftige og ansvarlige løsninger.
{ "style" : "solid", "id" : "triangle-exclamation", "label" : "Triangle Exclamation", "unicode" : "f071" }

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Vi identifiserer og håndterer potensielle risikoer for å sikre trygge og robuste planer.
{ "style" : "solid", "id" : "comments", "label" : "Comments", "unicode" : "f086" }

Prosessledelse og myndighetskontakt

Vi navigerer komplekse regelverk og samhandler med myndigheter og øvrige parter for en smidig planprosess.
{ "style" : "solid", "id" : "road", "label" : "Road", "unicode" : "f018" }

Trafikktelling og -analyse

Vi hjelper med å forstå trafikkmønstre og påvirkning for å utvikle effektive og sikre transportløsninger.
{ "style" : "solid", "id" : "map-location-dot", "label" : "Map Location Dot", "unicode" : "f5a0" }

Situasjonsplaner

Vi lager visuelle oversikter over planområder, inkludert alle elementer og omgivelser.
{ "style" : "solid", "id" : "palette", "label" : "Palette", "unicode" : "f53f" }

Visualisering og illustrasjoner

Vi skaper engasjerende og informative fremstillinger av prosjekter, fra 2D-skisser til 3D-modeller.
{ "style" : "solid", "id" : "bullhorn", "label" : "Bullhorn", "unicode" : "f0a1" }

Varsel og ettersyn

Vi tilrettelegger for offentlig innsyn, tilbakemeldinger og innsigelser for å sikre bred involvering.
Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down