Byggesak

Vi organiserer og gjennomfører nødvendig byggesaksprosesser med eventuelt tilhørende dispensasjonssøknader og klagesaker i rollen som ansvarlig søker.

Plan- og bygningsloven kan virke avskrekkende for mange, og det kan være vanskelig å vite hvilket regelverk man må ta hensyn til når man skal søke om tillatelse for sitt prosjekt. Vi har lang erfaring fra byggesaksbehandling i kommunen, og vet hva kommunen krever for å behandle en byggesøknad. Målet i vårt arbeid med byggesak er å levere en byggesøknad av høy kvalitet på vegne av vår kunde. Før vi sender søknad til kommunen vurderer vi prosjektet opp mot kommunale reguleringsbestemmelser, for å sørge for en mest mulig smidig prosess i byggesaken. Vi har små og store kunder, og jobber med alle typer prosjekter.

phone-handsetmagnifiercross