Skanning

Oppmåling

Vi tilbyr nå 3D-scanning med den nyeste teknologien som finnes, NavVis VLX. Dette er en bærbar løsning som tar 360 graders bilder og scanner samtidig. Dataene munner ut i en digital tvilling som gjengir bygg og infrastruktur svært detaljert, og med høyere nøyaktighet enn det som har vært mulig til nå.
En bærbar scanner gjør det mulig å komme til i trange deler av bygninger, som for eksempel trappehus, piper, kjellere og loft.

Dette gir mange fordeler til deg som kunde:

En mer rask og effektiv oppmåling

Vi sparer tid da vi slipper å flytte utstyret rundt med masse stopp for hvert skann. Rask gjennomføring er spesielt viktig i lokaler som er i bruk, hvor vi ønsker å forstyrre den daglige driften minst mulig.

Sparer miljøet, tid og penger

Som kunde får du tilgang til den digitale tvillingen gjennom en webløsning. Arbeid knyttet til drift, vedlikehold, planlegging av prosjekter, samt eksport av data kan derfor gjøres fra hvor som helst. Dette, sammen med nøyaktig og detaljert informasjon, bidrar til at du kan spare miljøet, tid og penger med færre reiser knyttet til befaringer og prosjekteringsarbeid. Modellen kan også avdekke strukturelle problemer og skader på bygget på et tidlig tidspunkt, for å unngå dyre overraskelser underveis i rehabiliteringsprosjektet.

Andre muligheter er digitale befaringer og omvisninger for prosjektdeltakere eller aktuelle leietakere, samt planlegging av prosjekter til blant annet rehabilitering, lyssetting, brannsikring og miljørådgivning. En digital tvilling sikrer også et godt grunnlag for tegningsoppdatering, vurdering av nye ideer, gjenbruk og vedlikehold i fremtiden samt et godt grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold - FDV.

Bevare unik historisk informasjon

3D-scanning brukes i dag blant annet for å bevare og dokumentere verdifull informasjon om vernede/fredede bygg. Med en digital tvilling vil det være mulig å gjenskape bygget akkurat slik det var, dersom det skulle gå tapt.
Bruksområdene er mange å ta gjerne kontakt for en prat eller demo av fordelene med 3D-skanning/digital tvilling/BIM-modell.

chevron-down