Produkt forespørsel

InfraKit

HVORFOR TRENGER JEG INFRAKIT?

Med en felles, sentralisert nettbasert plattform har prosjektmedlemmer tilgang til oppdatert prosjektinfo i kart, snitt, 3D.

Informasjon kan tilgjengeliggjøres i sanntid, noe som kan øke effektiviteten og fjerne feil og dobbeltarbeid. Ved å også samle all dokumentasjon (innmålinger, bilder, sjekklister fra ulike kilder/apper) på samme plattform får du en intelligent fremdrift og prosjektkvalitet i sanntid.

Denne innovative tilnærmingen fjerner misforståelser og forsinkelser i kommunikasjonen. Dette kan resulterer i raskere prosjektgjennomføring, færre feil og bedre kvalitet. Og store prosjektbesparelser.

chevron-down