Powel Construction

Kort oppsummert – Gemini Terreng gir deg:

  • Kommune-, regulerings- og situasjonsplaner
  • Prosjektering av boligfelt med veier, kryss og byggegroper
  • Planlegging av inngrep i naturen (demninger,   søppelfyllinger, masseuttak etc.)
  • Planlegging og prosjektering av vann- og avløpsledninger
  • Masseberegning og profiltegning
  • Visualisering med bla. sol-/skygge-analyse, for eksempel   ved plassering av hus i boligfelt
Kategori:
phone-handsetmagnifiercross