Detaljregulering Nedre Klekkenhagen

Planforslaget legger til rette for oppføring av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende uteområder i Ringerike kommune. Totalt 12 boenheter.

Publisert den: 
17. desember 2019
phone-handsetmagnifiercross