Gå tilbake

Berghusvegen - Teknologivegen ved NTNU, Gjøvik

I 2019 gjennomførte vi anleggsprosjektet Berghusvegen – Teknologivegen ved NTNU i samarbeid med Gjøvik Graveservice. Et komplekst prosjekt som bestod av et stort anlegg for infiltrering av overvann, ny veg med gang- og sykkelveg for fremtidig sykkelveg og busslinje i Gjøvik gjennom NTNU. Her har vi bistått Gjøvik Graveservice med maskinstyring, grunnlagsnett, produksjonsstikning, masseberegning og sluttdokumentasjon. Vi har hele tiden vært i dialog med anleggsledere og maskinførere for at dette skulle gå knirkefritt. Sent november ble veien overlevert til Gjøvik kommune.

Foto: Mjøsplan AS
chevron-down