Gå tilbake

Detaljregulering for Lille Odnes Boligområde

Her har vi regulert 25 nye eneboligtomter i tillegg til to felter for konsentrert bebyggelse i tilknytning til eksisterende boligområde langs Gamlevegen på Odnes i Søndre Land kommune. Planen ble endelig vedtatt 24.06.2019. Plandokumentene finner du i kommunens kartløsning.

chevron-down