Gå tilbake

Detaljregulering Kvartal 36

Planen legger til rette for fortetting av et kvartal i Hønefoss sentrum. Formålene i planen er kombinert formål bolig/forretning/kontor. Planarbeidet startet opp i juni 2017, og planen ble endelig vedtatt 05.09.2019.

chevron-down