Gå tilbake

Detaljregulering Nedre Klekkenhagen

Planforslaget legger til rette for oppføring av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende uteområder i Ringerike kommune. Totalt 12 boenheter.

chevron-down