Gå tilbake

Oppmålingsforretning for Nes kommune

Sommeren 2019 utførte vi oppmålingsforretninger i idylliske omgivelser i Nes kommune. Der har vi holdt 136 oppmålingsforretninger og satt ned ca. 550 grensemerker. Plasseringen av grensemerker er basert på gjeldene reguleringsplan, samt klarlegging av eksisterende grenser der det har vært behov for det. I noen tilfeller sammenfaller ikke planen med det som er bygget. Der hvor det er lite hensiktsmessig å slå ned grensemerker, som for eksempel i kjøreveg, blir punktene målt etter standarden og kodet som umerket grensemerke. Ved en senere anledning kan landmåleren påvise grensepunktene nøyaktig.

Foto: Bjørnar Lunna
chevron-down