Gå tilbake

Reguleringsplan for Bysmarka og Ringstad Hyttefelt

Reguleringsplanen legger opp til en fortetting av et eksisterende hyttefelt ved Trevatna i Søndre Land kommune. Planarbeidet ble startet i juni 2017 og planen ble endelig vedtatt i kommunestyret 18.03.2019. Plandokumenter finner du på kommunens hjemmesider.

chevron-down