Gå tilbake

Reguleringsplan for Nystølgrende Hytteområde

Hensikten med planarbeidet her var å endre forutsetningene for typen bebyggelse ved å erstatte den eksisterende planen med en ny reguleringsplan. Planarbeidet startet i mars 2018, og planen ble vedtatt 23.05.2019. Plankartet og øvrige plandokumenter finner du på kommunens karttjeneste.

chevron-down