Prosessledelse og myndighetskontakt

Vi navigerer komplekse regelverk og samhandler med myndigheter og øvrige parter for en smidig planprosess.

Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down