Arealplanlegging

Reguleringsplaner og arealplanlegging fra MjøsPlan AS
Leder Arealplan

Raina Losen

919 02 761

Bli kontaktet av oss

Kontakt meg

MjøsPlan har solid faglig kompetanse og erfaring, og utarbeider komplette reguleringsplaner. Vi gjennomfører gode og effektive planprosesser  etter plan- og bygningsloven . Du kan også få hjelp fra A til Å med byggesøknader.

Våre kunder er alt fra privatpersoner med små eiendommer til større utbyggingsselskaper og kommuner.

Vi leverer alle typer planer: Detaljreguleringsplan, områdereguleringsplan, kommunedelplan og kommuneplanens arealdel. Samt planendringer etter både ordinær og forenklet planprosess.

Vi kan også bistå med mindre deloppgaver som blant annet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), konsekvensutredninger, støyvurderinger, 3D-illustrasjoner, trafikkanalyse etc.

Referanseprosjekter:

Detaljreguleringsplan for Veg og skiløype til HV19 Grøun
Detaljreguleringsplan for Viken hytteområde
Se alle prosjektene

Et utvalg av våre tjenester innen arealplanlegging:

Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down