Detaljreguleringsplan for Viken hytteområde

Planområdet ligger i Marker kommune i Østfold, på Viken ved Store Le.

Hensikten med reguleringsarbeidet var å fortette i et eksisterende hytteområde.
I planen har det vært viktig å ivareta stedets karakter i størst mulig grad, gjennom bl.a. å ta vare på vegetasjon og overordnede landskapstrekk. Vegetasjonsbelter og smett åpner opp for allmennheten mot badeplasser og Store Le for øvrig.

Planen ble vedtatt 09.05.2023.

Hva har vi bistått med
MjøsPlan har vært plankonsulent i saken og utarbeidet bl.a. plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og ordinær ROS-analyse. Eksterne fagkyndige har bistått med bl.a. vann- og avløpsplaner og arkeologiske registeringer.

Del dette:

Flere artikler

noun_692985
Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down