Arkiv

Varsel om oppstart av planarbeid for Ingeberg II i Hamar kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Ingeberg II i Hamar kommune på gnr/bnr.: 25/22 og 25/19. Plan-ID for detaljreguleringsplanen er 2020001. Forslagstiller er Ingeberg Utvikling AS.
Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down