Laserskanning

Scanning med NavVis VLX
Kreativ gubbe

Even Sjøli

992 27 200

Bli kontaktet av oss

Kontakt meg

MjøsPlan introduserer nå 3D-skanning med NavVis VLX , en bærbar løsning som gir en detaljert gjengivelse av bygg og infrastruktur – nytt som gammelt og verneverdig. Med høyere oppløsning enn de fleste konkurrenter, gir vår 3D-skanningstjeneste deg en nøyaktig representasjon av virkeligheten.

Den bærbare skanneren kan nå inn i trange deler av bygninger, noe som gir mange fordeler for deg som kunde. Vi tilbyr rask og effektiv oppmåling, og du får tilgang til en webløsning (NavVis IVION ) som lar deg vandre gjennom en 360-graders visning – med både punktskydata og panoramabilder.

MjøsPlan er også utstyrt med DJI Matrice 300 RTK , en av de mest avanserte dronene på markedet. Dronen har avanserte AI-funksjoner, og gir oss muligheten til å utføre nøyaktig skanning fra lufta over og rundt bygg, terreng og andre konstruksjoner.

Du kan få levert høyoppløste punktskyer, vi kan lage modeller i 3D, digital tvillinger, plantegninger m.m., eller vi kan utføre masseberegninger og målinger med høy sikkerhet.

Dette sparer miljøet, tid og penger. Ta kontakt for en prat eller demo.

Referanseprosjekter:

Under oppdatering.
Ringsaker kirke
3D-skanning av Ringsaker kirke
Se alle prosjektene

Et utvalg av mulighetene innen laserskanning:

Digital tvilling

Laserskanning kan brukes til å opprette en digital tvilling av en fysisk struktur eller miljø. Disse digitale tvillingene kan brukes for en rekke formål, som simulering av forskjellige scenarier, overvåking av strukturintegritet, eller som en del av et mer komplekst digitalt økosystem.

Vis mer

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

BIM er en prosess for å lage og dele digitale 3D-modeller fulle av informasjon om et bygg og de tekniske installasjonene som hører til. BIM er ment som en samarbeidsmodell mellom de forskjellige bidragsyterne i et byggeprosjekt, som for eksempel byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige myndigheter.

Forskjellen mellom BIM og vanlig 3D-modellering er at BIM inneholder mer informasjon om bygget og de tekniske installasjonene, og at BIM er basert på en samarbeidsmodell mellom flere aktører i byggeprosessen. BIM er mer spesialisert for byggebransjen, mens vanlig 3D-modellering er mer generell og kan brukes til mange ulike typer prosjekter.

Vis mer

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)

3D-modeller laget fra laserskanningsdata kan brukes til å forbedre styringen av bygninger og anlegg. Dette kan inkludere opprettelse av nøyaktige planer for vedlikehold, identifisering av mulige problemer eller risikoer, og planlegging for fremtidige oppgraderinger eller endringer.

Vis mer

Plantegninger

Plantegninger utarbeidet fra laserskanning, gir et overlegent grunnlag for byggeprosjekter og bygningsforvaltning. Disse tegningene gjør det mulig å nøyaktig dokumentere eksisterende forhold, generere detaljerte planer, legge til notater og annoteringer, samt produsere tydelige snitt og perspektiver.

Dette er ikke bare verdifullt under planlegging og oppføring, men gir også bygningsforvaltere en uovertruffen innsikt som optimaliserer utnyttelsen og vedlikeholdet av bygninger. Slik informasjon kan være avgjørende for effektiv drift, plassforvaltning og eventuelle fremtidige endringer.

Vis mer

3D-mesh / overflatemodell

Fra laserskanning kan vi lage 3D mesh , en strukturert overflate som gir en detaljert representasjon av objektet. I motsetning til punktskyer, gir mesh en helhetlig overflate, perfekt for å fange opp organiske detaljer på objekter eller komplekse arkitektoniske strukturer. Dette gjør det enklere å visualisere, bevare og rekonstruere bygninger og objekter.

Denne prosessen er enklere, rimeligere og mer nøyaktig enn modellering, men man mister blant annet muligheten til å integrere informasjon og samhandling med ulike datasystemer.

Vis mer

Masseberegning

Når man skal beregne massevolum kan man vandre rundt i evigheter med GPS og måle punkt for punkt – eller man kan velge å skanne millioner av punkter på et par minutter med drone eller VLX.

Laserskanning kan brukes til å beregne masser langt mer nøyaktig enn andre metoder. Dermed sparer du både tid og penger.

Vis mer

Kulturminner og bygningsbevaring

Visste du at fire år før brannen i 2019 ble Notre-Dame 3D-skannet ?

Digitale kopier av kulturminner eller bygninger av historisk eller arkitektonisk verdi, kan brukes til gjenoppbygging, restaurering, reparasjon, analyse og formidling.

Laserskanning kan også avdekke skader, forandringer og svakheter i bygningskonstruksjonen som ikke er synlige for det blotte øye. Laserskanning er dermed et nyttig verktøy for kunder som vil ta vare på kulturarven vår for fremtidige generasjoner.

Vis mer

Digital terrengmodell (DTM)

Ved hjelp av både bakkebasert og flybåren (drone) laserskanning kan vi utvikle digitale terrengmodeller (DTM) for å gi deg en nøyaktig representasjon av terrenget, noe som kan være avgjørende for effektiv planlegging og gjennomføring av dine prosjekter.

Vis mer

Punktsky

Trenger du bare selve punktskyen for videre bruk? Det kan du selvfølgelig få. Vi leverer punktskyer i formater som E57, LAS, LAZ, PLY, RCS, RCP, POD, FBX etc. Vi kan rense punktskyen for støy samt georeferere punktskyen i det koordinatsystemet du måtte ønske.

Vis mer

Kvalitetskontroll og avviksanalyse (QC/QA)

Kvalitetskontroll og avviksanalyse er metoder for å sammenligne en punktsky eller en 3D-modell med en referanse, som kan være en annen punktsky, en 3D-modell eller en tegning. Formålet er å finne ut om det er noen forskjeller mellom de to, som kan indikere avvik, feil, mangler eller skader. Dette kan være nyttig for å kontrollere kvaliteten på et produkt, et byggverk eller et anlegg, eller for å dokumentere endringer over tid.

Vis mer

Ortofoto

Ved hjelp av våre avansert droner kan vi lage ortofoto som har samme geometriske egenskaper som et kart. Det vil si at de er korrigert for perspektiv, høyde og krumning, slik at de viser terrenget i riktig målestokk og posisjon.

Med ortofoto kan du:

  • Planlegge og utføre prosjekter innen bygg og anlegg, landbruk, skogbruk, arkeologi, geologi og miljø. Se hvordan terrenget passer til dine behov, og hvordan du kan utnytte det best mulig. Spar tid og penger ved å unngå overraskelser eller feil underveis.
  • Dokumentere og overvåke endringer i landskapet, som forårsakes av naturfenomener, klimaendringer eller menneskelig aktivitet. Se hvordan naturen forandrer seg over tid, og hvordan du kan tilpasse deg eller forebygge skader.
  • Lage kart og 3D-modeller av høy kvalitet, som kan brukes til navigasjon, analyse, visualisering og simulering. Se terrenget fra alle vinkler, og oppdag detaljer som du ellers ville gått glipp av. Skap imponerende presentasjoner eller realistiske simuleringer av dine prosjekter.
Vis mer

Visualisering og animasjoner

Ved å bruke data fra laserskanning som grunnlag for video, kan vi skape imponerende presentasjoner eller realistiske simuleringer av dine prosjekter. Du får dessuten vist modellen fra alle ønskelige vinkler, og mulighet til å oppdage detaljer som du ellers ville gått glipp av.

Vis mer

3D-modellering

En 3D-modell av en bygning er en digital og visuell representasjon av bygningens form og egenskaper i tre dimensjoner. En ordinær 3D-modell inneholder ikke like mye informasjon om bygningen og de tekniske installasjonene som en BIM-modell, og er derfor mindre ressurskrevende å utvikle. En 3D-modell kan likevel brukes til mange formål, for eksempel:

  • Kartlegging av en eksisterende bygnings utforming og oppbygging.
  • Planlegging av mulige endringer på bygningen.
  • As built-dokumentasjon
  • Tegningsgrunnlag. Plantegninger kan enkelt hentes ut fra modellen.
Vis mer

Virtuell 3D-visning

Med tilgang til vår innsynsløsning NavVis IVION, kan du vandre rundt i bygningen og se detaljert informasjon om bygningselementer lagt inn som “Points of Interest” (POI). Du kan enkelt gå fra etasje til etasje og bytte visning mellom panoramabilder og punktsky. Du kan også hente ut koordinater og måle avstander og arealer.

I tillegg kan du eksportere ut og laste ned hele eller deler av punktskyen (med og uten panoramabilder) i ulike formater.

Vis mer

Innmåling

Laserskanning kan brukes til innmåling av ulike typer terreng, bygninger, konstruksjoner og objekter med små avvik (σ = 5,6 mm) og høy detaljgrad (600 000 punkter/sekund). Siden man i et skann fanger millioner av punkter, kan man i ettertid hente ut nye punkter, koordinater og mål uten å dra tilbake på stedet. Det sparer både miljø, tid og penger

Vis mer
Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down