Detaljreguleringsplan for Stasjonsvegen 7 og 9

Planområdet ligger i sentrum i Løten kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med blokkbebyggelse med boliger, forretning og kontorlokaler. Det er også regulert ny kryssløsning mellom Stasjonsvegen og Skolevegen.

Bygget lengst nord på eiendommen, og som ligger ut mot både Stasjonsvegen og Skolevegen, vil i utgangspunktet romme lokaler for forretning og kontor. Reguleringsplanen åpner imidlertid også for muligheten til å bygge forretning og kontor i kombinasjon med boligformål (felt B/F/K). Blokka vil ha inntil 3 etasjer med ekstra etasjehøyde på gateplan. Parkering kan løses på bakkeplan og/eller i parkeringskjeller. Adkomsten til parkeringsplassen er planlagt fra Stasjonsvegen, med videre adkomstmulighet til nabotomta på sør-øst-siden. Den andre blokka sør i planområdet er avsatt til boliger og vil romme ca. 20 nye boenheter. Boligblokka vil være på 4 etasjer med parkeringskjeller.

MjøsPlan har vært plankonsulent og utarbeidet planinitiativ, deltatt på oppstartsmøte, varslet planoppstart, utarbeidet plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og avholdt dialogmøter sammen med forslagstiller og kommunen.

Del dette:

Flere artikler

noun_692985
Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down