Detaljreguleringsplan for Veg og skiløype til HV19 Grøun

Planområdet ligger i Gulsvikfjellet i Flå kommune.

Formålet med planen er planlegging av veg og skiløype fra Gulsvikelva og fram til planområdet HV19 Grøun.

Reguleringsarbeidet for HV19 Grøun startet vinteren 2018, for å komme til det planområdet ble det laget en egen reguleringsplan for å sikre god adkomst via veg og skiløype. Planforslaget er utarbeidet på vegne av Høgevarde AS og er ledet av Grinaker Utvikling AS v/arealplanlegger/seniorrådgiver Knut Sterud.

MjøsPlan AS har bistått med planforslaget via befaringer, planbeskrivelse, bestemmelser, vurdering av naturmangfold, ROS-analyse, plankart, illustrasjoner og konstruksjon av ny hovedveg til HV19 Grøun.

Del dette:

Flere artikler

noun_692985
Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down