Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

BIM er en prosess for å lage og dele digitale 3D-modeller fulle av informasjon om et bygg og de tekniske installasjonene som hører til. BIM er ment som en samarbeidsmodell mellom de forskjellige bidragsyterne i et byggeprosjekt, som for eksempel byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige myndigheter.

Forskjellen mellom BIM og vanlig 3D-modellering er at BIM inneholder mer informasjon om bygget og de tekniske installasjonene, og at BIM er basert på en samarbeidsmodell mellom flere aktører i byggeprosessen. BIM er mer spesialisert for byggebransjen, mens vanlig 3D-modellering er mer generell og kan brukes til mange ulike typer prosjekter.

Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down