Kulturminner og bygningsbevaring

Visste du at fire år før brannen i 2019 ble Notre-Dame 3D-skannet ?

Digitale kopier av kulturminner eller bygninger av historisk eller arkitektonisk verdi, kan brukes til gjenoppbygging, restaurering, reparasjon, analyse og formidling.

Laserskanning kan også avdekke skader, forandringer og svakheter i bygningskonstruksjonen som ikke er synlige for det blotte øye. Laserskanning er dermed et nyttig verktøy for kunder som vil ta vare på kulturarven vår for fremtidige generasjoner.

Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down