Dronefotogrammetri

Drone – Ortofoto – 3D-modell – Oversiktsbilder

Vi benytter oss av drone for å gi våre kunder den oversikten og detaljgraden de trenger i sine prosjekter. 3D-modell basert på bilder, fotogrammetri, genererer en detaljert beskrivelse av overflaten i et område og forenkler masseberegning, planlegging og dokumentasjon. Der overflatemodell ikke er god nok har vi gode alternativer for innhenting av mer detaljerte terrengmodeller.


Ortofoto gir deg en visuell fremstilling av prosjektområdet, eiendommen eller byggeplassen. Her oppnår vi gode detaljer i det georefererte bildet som vi bruker til dokumentasjon, fremdriftsplaner, status i prosjekter og ved prosjektering.

Utstyr
Vi benytter oss av 2 ulike droner, DJI Phantom 4 Pro og SenseFly eBee.
Dronene kombineres ofte med tradisjonelt landmålingsutstyr for pålitelig georeferering, supplerende målinger og effektiv datainnsamling.

Mjøsplan Drone
Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down