Oppmålingsforretning

En oppmålingsforretning kan gå ut på å:

  • merke og måle eksisterende grenser og rettigheter i marka i tråd med partenes påstander og framlagte dokumenter.
  • merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven.

Vi har høyt fokus på god landmålerskikk og arbeider etter gode skriftlige rutiner. Vi legger vekt på å ha en profesjonell, upartisk rolle, også overfor kommunene der de selv er part.

Oppmålingsforretning
chevron-down