Trafikktelling og -analyse

Vi leverer trafikkanalyser til store eller små prosjekter. Vi utfører blant annet beregninger for nyskapt trafikk ved utbygging, kapasitet i kryss og framskrivning av trafikktall. Trafikkanalysen baserer vi enten kun på eksisterende data, eller så kan vi gjennomføre trafikktellinger, både manuelt og maskinelt. Med gjennomført trafikktelling tilbyr vi mer nøyaktige og korrekte analyser som i større grad kan tilpasses behovene i de ulike prosjektene. 

Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down