Ledningsmåling

Vi utfører nøyaktig innmåling av både nye og eksisterende ledningsnett, inkludert traseer, kanaler, kulverter, kummer, stikkledninger, trekkerør og andre ledningsanlegg. Målingene kan suppleres med bruk av georadar (GPR).

Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down