Vegstikking

Vi gjør alt av utstikning og innmåling i forbindelse med veg- og anleggsprosjekter. Vi benytter moderne stikningsutstyr som totalstasjon og GNSS i tillegg til drone. Vi har erfaring fra mindre prosjekter hvor vi har hatt stikningsansvaret alene, samt større prosjekter hvor vi har vært innleid. Senest på E6 Arnkvern-Moelv. Vi tilbyr også hjelp med dokumentasjon som FKB og NVDB.

Vegstikning
Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down