Situasjonsplaner

Situasjonsplanene vi utarbeider er enten laget i forbindelse med byggesak, eller til en reguleringsplan. Situasjonsplaner viser planlagte tiltak som er tegnet inn og målsatt, og viser forholdet til eksisterende omgivelser. 

chevron-down