Oppmåling

Avdelingsleder

Håvard Aas

907 07 370

MjøsPlan AS leverer en rekke oppmålingstjenester og spennvidden her er stor. Vi utfører alt fra enkel terrengprofilering og husplassering til komplekse bygg- og anleggsprosjekter. Våre kunder er enkeltpersoner, kommuner, stat og private aktører.

Vi kartlegger, landmåler og kontrollerer med totalstasjon, GNSS (GPS) og drone. Ved bruk av drone og fotogrammetri får vi gode bilder og en rik modell, et fantastisk verktøy for å dokumentere store områder på kort tid. Ved å supplere med tradisjonell landmåling og god datakompetanse kan vi dokumentere både før, under og etter. Vi leverer masseberegning og sluttdokumentasjonen som etterspørres.

Vi skal være enkle å samarbeide med, nøyaktige og til å stole på. Vi er én leverandør med mange fagområder. Vi tar på oss alle typer oppdrag, og med gode samarbeidspartnere kommer vi alltid i mål.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Referanseprosjekter:

Under oppdatering.
Se alle prosjektene

Et utvalg av våre tjenester innen oppmåling:

{ "style" : "solid", "id" : "mountain-city", "label" : "Mountain City", "unicode" : "e52e" }

Digitale terrengmodeller (DTM)

Vi tilbyr utvikling av digitale terrengmodeller (DTM) for å gi deg en nøyaktig representasjon av landskapet, noe som er avgjørende for effektiv planlegging og gjennomføring av dine prosjekter.
{ "style" : "solid", "id" : "train", "label" : "Train", "unicode" : "f238" }

Jernbanemåling

Vi utfører presis utstikking og innmåling av jernbane for å sikre optimal sporlegging, vedlikehold og fremdrift i alle dine jernbaneprosjekter.
{ "style" : "solid", "id" : "location-dot", "label" : "Location Dot", "unicode" : "f3c5" }

Grunnlagsnett/fastmerker

Vi etablerer grunnlagsnett og fastmerker for å legge grunnlaget for nøyaktig oppmåling og utstikking i alle dine bygge- og utviklingsprosjekter.
{ "style" : "solid", "id" : "car-tunnel", "label" : "Car Tunnel", "unicode" : "e4de" }

Tunnelstikking

Vi tilbyr spesialiserte tjenester innen tunnelstikking, hvor vi kombinerer vår omfattende kompetanse og avanserte utstyr for å sikre nøyaktige målinger og fremdrift i dine tunnelprosjekter.
{ "style" : "solid", "id" : "circle-notch", "label" : "Circle Notch", "unicode" : "f1ce" }

Ledningsmåling

Vi utfører nøyaktig innmåling av både nye og eksisterende ledningsnett, inkludert traseer, kanaler, kulverter, kummer, stikkledninger, trekkerør og andre ledningsanlegg. Målingene kan suppleres med bruk av georadar (GPR).
{ "style" : "solid", "id" : "file-lines", "label" : "File Lines", "unicode" : "f15c" }

Geometrisk kontroll og dokumentasjon

Vi leverer as-built-rapporter, FDV-dokumentasjon, FKB- og NVDB-data, for å sikre nøyaktig og oppdatert informasjon om byggeprosjekter, infrastrukturanlegg og eiendomsforvaltning.
{ "style" : "solid", "id" : "layer-group", "label" : "Layer Group", "unicode" : "f5fd" }

Setningsmåling

Vi kontrollerer og overvåker både eksisterende og bygg-, anlegg, fundamenter og installasjoner under oppføring for setning og bevegelser.
{ "style" : "solid", "id" : "wave-square", "label" : "Wave Square", "unicode" : "f83e" }

Georadar (GPR)

Vi benytter bakkepenetrerende radar for å kartlegge skjulte strukturer, som rør, kabler og forsterkninger, samt identifisere fuktighet, svakheter eller skader i materialer. Både gulv, vegger, tak, veier og terreng kan undersøkes.
{ "style" : "solid", "id" : "braille", "label" : "Braille", "unicode" : "f2a1" }

Laserskanning

Vi utfører 3D-skanning av terreng, bygg, konstruksjoner og annet tenkelig. Også kulturminner. Kun fantasien setter grenser. Fra punktskyen lager vi 3D-modeller, plantegninger m.m.
{ "style" : "solid", "id" : "arrows-left-right-to-line", "label" : "Arrows Left Right To Line", "unicode" : "e4ba" }

Maskinstyringsdata

Vi leverer maskinstyringsdata til alle systemer, noe som er avgjørende for effektiv og nøyaktig styring av anleggsmaskiner på byggeprosjekter.
{ "style" : "solid", "id" : "house", "label" : "House", "unicode" : "f015" }

Matrikkelmålinger

Vi utfører matrikkelmålinger, en essensiell tjeneste for å oppdatere og vedlikeholde informasjon i matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister, som inkluderer data om eiendomsgrenser, bygninger, arealer og mer.
{ "style" : "solid", "id" : "arrows-up-to-line", "label" : "Arrows Up To Line", "unicode" : "e4c2" }

Presisjonsnivellement

Vi utfører presisjonsnivellement, en metode for å bestemme høydeforskjeller med høy nøyaktighet.
{ "style" : "solid", "id" : "mound", "label" : "Mound", "unicode" : "e52d" }

Mengdeberegning

Vi utfører mengdeberegninger, noe som er essensielt for å estimere materialbehov og kostnader i forbindelse med arealutviklingsprosjekter.
{ "style" : "solid", "id" : "helicopter", "label" : "Helicopter", "unicode" : "f533" }

Dronefotogrammetri

Vi benytter drone-teknologi for å generere oversiktsbilder, punktskyer og terrengmodeller. Dette gir muligheter innen generell kartlegging, masseberegning, planlegging og dokumentasjon.
{ "style" : "solid", "id" : "draw-polygon", "label" : "Draw Polygon", "unicode" : "f5ee" }

Oppmålingsforretning

Vi utfører oppmålingsforretninger, en essensiell tjeneste for å fastsette nøyaktige eiendomsgrenser og sikre juridisk klarhet for landeiere og utviklere.
{ "style" : "solid", "id" : "building", "label" : "Building", "unicode" : "f1ad" }

Byggstikking

Vi sikrer nøyaktighet og fremdrift i byggeprosessen gjennom dialog med byggherren, og håndterer alt fra akseutsetting til plassering av boltgrupper før støp, samt kontroll av bevegelser i spunt, grunn, kran etc.
{ "style" : "solid", "id" : "road", "label" : "Road", "unicode" : "f018" }

Vegstikking

Vi utfører utsetting av veiakser, dreneringssystemer, skjæringer og høydekontroll etc. Ved bruk av moderne stikningsutstyr sikrer vi kvalitet i alle faser av veibygging, fra planlegging til ferdigstillelse. Innmålinger med dokumentasjon i FKB og NVDB.
Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down