Drone – Ortofoto – 3D-modell – Oversiktsbilder

Vi benytter oss av drone for å gi våre kunder den oversikten og detaljgraden de trenger i sine prosjekter. 3D-modell basert på bilder, fotogrammetri, genererer en detaljert beskrivelse av overflaten i et område og forenkler masseberegning, planlegging og dokumentasjon. Der overflatemodell ikke er god nok har vi gode alternativer for innhenting av mer detaljerte terrengmodeller.


Ortofoto gir deg en visuell fremstilling av prosjektområdet, eiendommen eller byggeplassen. Her oppnår vi gode detaljer i det georefererte bildet som vi bruker til dokumentasjon, fremdriftsplaner, status i prosjekter og ved prosjektering.

Utstyr
Vi benytter oss av 2 ulike droner, DJI Phantom 4 Pro og SenseFly eBee.
Dronene kombineres ofte med tradisjonelt landmålingsutstyr for pålitelig georeferering, supplerende målinger og effektiv datainnsamling.

En oppmålingsforretning kan gå ut på å:

Vi har høyt fokus på god landmålerskikk og arbeider etter gode skriftlige rutiner. Vi legger vekt på å ha en profesjonell, upartisk rolle, også overfor kommunene der de selv er part.

Vi utfører alt innen byggstikking på små og store bygg/konstruksjoner. Dette er presisjonsmålinger hvor vi benytter moderne stikningsutstyr som totalstasjon. Vi er opptatt av å ha en tett og god dialog med byggherren på plassen, slik at de får bistand med de behovene de har på prosjektet. Det kan være alt fra utsetting av akser til å være med å plassere boltgrupper/stålplater på søyler/fundamenter rett før støp. Vi kvalitetssikrer og dokumenterer alt arbeid ved å gjøre innmålinger som sendes til byggherre og offentlige instanser. Vi setter også ut for andre faggrupper i disse prosjektene som rørlegger, el-fag, stålmontører og elementleverandører.

Vi har flere store prosjekter som vi er inne på blant annet:

Vi gjør alt av utstikning og innmåling i forbindelse med veg- og anleggsprosjekter. Vi benytter moderne stikningsutstyr som totalstasjon og GNSS i tillegg til drone. Vi har erfaring fra mindre prosjekter hvor vi har hatt stikningsansvaret alene, samt større prosjekter hvor vi har vært innleid. Senest på E6 Arnkvern-Moelv. Vi tilbyr også hjelp med dokumentasjon som FKB og NVDB.

chevron-down